Privacyverklaring

Over Kleurfactor.nl

De website https://www.kleurfactor.nl is eigendom van en wordt beheerd door Kleurfactor, dat daarmee verantwoordelijk is voor het verwerken van alle persoonsgegevens die via deze website worden gedeeld. Mijn gegevens zijn:

Kleurfactor
Westenholterweg 28
8042 AH  Zwolle
KvK: 8513.9831

Welke gegevens verzamelt Kleurfactor?

Wanneer je mijn contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor één van mijn diensten, verwerk ik alleen de gegevens die jij zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres(sen)
 • Website
 • Telefoonnummer(s)
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Woon- of vestigingsplaats
 • KvK-nummer
 • IBAN/bankrekening

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Door je gegevens aan mij te verstrekken geef je mij toestemming om deze te gebruiken voor:

 • het verstrekken van informatie over mijn diensten
 • het uitbrengen van prijsopgaven
 • het voorbereiden en realiseren van mijn diensten
 • facturatie en het afhandelen van betalingen

Ik vraag altijd uitsluitend de gegevens die voor deze activiteiten nodig zijn. Ik verwerk je gegevens volgens de richtlijnen van de AVG.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Kleurfactor werkt op geen enkele wijze met profilering of geautomatiseerde besluitvorming: dat zijn besluiten die worden genomen door computersystemen (bijvoorbeeld via kunstmatige intelligentie) op basis van persoonsgegevens, zonder menselijke tussenkomst.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Kleurfactor bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 • Gegevens die ik uitsluitend gebruik om te antwoorden op een bericht dat je aan mij hebt gestuurd via het contactformulier, verwijder ik binnen 2 jaar na onze laatste correspondentie.
 • Gegevens die nodig waren om één van mijn diensten te verrichten verwijder ik binnen 2 jaar na afronding van de dienst, of binnen 2 jaar na onze laatste correspondentie daarover.
 • Persoonsgegevens die aanwezig zijn in mijn financiële administratie, bewaar ik tenminste 7 jaar. Dat is de wettelijke bewaartermijn van financiële gegevens. Daarna verwijder ik deze gegevens binnen 6 maanden.

De bovenstaande termijnen zijn bindend, tenzij Kleurfactor te maken krijgt met wettelijke verplichtingen of noodzaak om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden (bijvoorbeeld vanwege een juridisch geschil).

Delen van gegevens met derden

Kleurfactor kan jouw persoonsgegevens met derde partijen delen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van diensten en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Echter, ik deel jouw gegevens alleen met derden met jouw nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Kleurfactor een verwerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te garanderen. Kleurfactor blijft in zo’n geval verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website gebruikt Kleurfactor cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Kleurfactor gebruikt zijn nodig om mijn website (technisch) goed te laten werken én voor jouw gebruiksgemak. Ze onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook helpen cookies mij om mijn website te verbeteren.

Om inzicht te krijgen in hoe bezoekers mijn website gebruiken, zodat ik mijn website kan blijven verbeteren, maakt Kleurfactor gebruik van Google Analytics. Hiervoor plaatst mijn website analytische cookies. De informatie die deze cookies verzamelen, wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Via Google Analytics ben je niet persoonlijk te herleiden. Meer over het beleid van Google Analytics lees je hier.

Cookies uitschakelen of verwijderen

Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan je doen via je browserinstellingen. Ook kun je de browser zo instellen, dat deze geen cookies (meer) opslaat. Wanneer je de opgeslagen gegevens van je browser wist, kun je ook alle opgeslagen cookies verwijderen. Gebruik eventueel de helpfunctie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links

Op onze website tref je links naar externe websites aan. Door op zo’n link te klikken, ga je naar een externe website waarvoor Kleurfactor niet verantwoordelijk is. Het kan zijn dat zo’n externe website gebruikmaakt van cookies. Graag verwijs ik je hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik jouw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van jouw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Kleurfactor van jou verwerkt heeft, dan kan je daartoe een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan mag je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je recht op het wissen van jouw persoonsgegevens (voor zover geen sprake is van een wettelijke bewaartermijn), een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens in een gangbaar gegevensbestand. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Kleurfactor neemt jouw verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt jouw verzoek aan mij e-mailen via info@kleurfactor.nl.

Beveiliging

Kleurfactor neemt passende technische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen omvatten onder meer versleuteling middels een zogeheten SSL-certificaat. In het geval van een externe inbreuk op jouw persoonsgegevens – bijvoorbeeld door een hack – of zoekraken, een zogenaamd datalek, melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Kleurfactor behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

(Deze privacyverklaring is opgesteld op 31 januari 2022)

 

keyboard_arrow_up